Ulaz u ordinaciju DR. Zorka Pekmezović

Početna strana

POPUSTI kliknuti za opširnije...

Poštovani posetioci sajta
kardiološki pregled sa ultrazvukom srca 3.000,00 din

CENOVNIK USLUGA kliknuti za opširnije...

Cenovnik usluga Cardio MM
Naziv usluge Cena u dinarima
Pregled interniste-prvi 2.500,00
Kontrolni pregled do 15 dana 1.500,00
Vektorkardiogram 2.500,00
Kućna poseta u naselju 4.000,00
Kontrolni specijalistički kućni pregled do 10 dana 3.500,00
Pregled kardiologa 2.500,00
Komplet kardiološki paket 8.300,00
Mali kardiološki paket 4.800,00
Holter-24-satni EKG 3.800,00
Holter-24-satni Krvnog pritiska 3.600,00
Ultrazvuk srca 2.500,00
EKG sa očitavanjem 700,00
Sistematski pregled EKG, ultrazvuk 4.500,00
EKG u ordinaciji bez očitavanja 500,00
Davanje i.v. injekcije u ordinaciji 1.000,00
Davanje i.v. injekcije u kućnim uslovima 1.200,00
Davanje i.m. injekcije sa analgetikom 1.200,00
Infuzija u ordinaciji 1.200,00
Infuzija na terenu 2.000,00
Uzimanje krvi iz vene 300,00
Internisticki paket pregled, EKG, Ultrazvuk 4.500,00
I.M.injekcija sa Longacefom 1.700,00
Davanje I.M.injekcije u ordinaciji 600,00

Osnivač je Prim Dr Zorka Pekmezović Mr sci med. Specijalista interne medicine-kardiolog.

Svoje veliko profesionalno iskustvo želim da nastavim u uslovima rada kroz sopstvenu privatnu ordinaciju-specijalističku ambulantu iz oblasti interne medicine. Stručni tim sačinjavaju vrhunski konsultanti sa Klinika koji su sposobni da pruže stručnu, sigurnu i kvalitetnu uslugu. Na specijalističke i subspecijalističke preglede ne treba da čekate.

Dr.Zorka Pekmezović, završila je Medicinski fakultet u Sarajevu.

Magistar medicinskih nauka je postala 1980.

Dve godine kasnije odobrena joj je doktorska teza.

1987. godine postala je specijalista interne medicine na MF u Beogradu.

1990. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici postaje subspecijalista kardiolog

1998. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije joj je dodjelio titulu Primarijusa.

Više desetina stručnih i naučnih radova je prezentovala na kongresima kardiologa od Rusije do Amerike. Sa inovacijom u kardiologiji iz oblasti dilatativnih kardiomiopatija 2006. je bila u konkurenciji za nagradu grada Beograda. Radove možete pogledati ovde.

Petnaest godina je radila u RMC “Dr Safet Mujić” u Mostaru, a gotovo 25 godina u ZC “Južni Banat” u Pančevu kao internista, kardiolog i šef neinvazivne kardiovaskularne dijagnostike. Uvela je 24-satni Holter-EKG monitoring, 24-satni Holter krvnog pritiska, te Vektorkardiografiju kao dijagnostičke metode.

U četvorogodišnjem mandate član je predsjedništva udruženja kardiologa AP Vojvodine i evropskog udruženja kardiologa. U više navrata nagrađivana je za objavljene stručne radove. Nosilac je plakete udruženja kardiologa Vojvodine.

Bavi se ultrazvučnim pregledom srca, Holter –EKG monitoringom, 24-satnim Holterom krvnog pritiska, prostornim EKG-eom-Vektorkardiografijom, internističkim i kardiološkim pregledima.

U saradnji sa referentnim laboratorijskim ustanovama u Beogradu omogućene su pacijentima analize iz hematologije, biohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Rezultate dobijate istog dana.