Ulaz u ordinaciju

Specijalistička internistička služba u ordinaciji CARDIO MM čini niz subspecijalnosti:kardiolog, gastroenterolog, edokrinolog, pulmolog, nefrolog, reumatolog, hematolog...

Bavi se prevencijom, dijagostikom i lečenjem svih oboljenja unutrašnjih organa. Angažovani su doktori sa velikim kliničkim iskustvom. Pored individualne stručne kompetentnosi kvalitet više u radu internističke službe predstavlja konsultativni-timski rad koji i jeste osnov u pravilnom dijagnostikovanju i lečenju bolesnika sa oštećenim unutrašnjim organima.

U svakodnevi rad uključene su i preventivne mere u cilju korigovanja faktora rizika koji su osnov za nastanak vrlo kompleknih , po život opasnih oboljenja kao što su Infarkt srca, šećerna bolest, tumori.

U tome nam pomaže i savremena sofisticirana oprema, aparatura od EKG-a, 24-satnog Holter-EKG, 24-satnog Holter-krvnog pritiska, prostornim –EKG-om-Vektorkardiogramom te aparatom za ultrazvučni pregled sa mogućnošću Color Doppler dijagnostike svih unutrašnjih organa. Tako sertifikovana, inovativna oprema je i prilagođena za rad kako bi lekari na najbrži i najprecizniji način utvrdili dijagnozu.

U ordinaciji je stalno prisutan internista–kardiolog sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom sa velikim brojem stručnih i naučnih pulikacija iz oblasti interne medicine, posebno kardiologije. Obezbeđujemo konsultante i iz drugih specijalnosti po izboru pacijenta. Tako su stvoreni uslovi za timski rad gdje je to neophodno u konačoj dijagnostici i uspešnom lečenju. U cilju poboljšanja kvaliteta života i produženja životnog veka ordinacija se bavi i preventivnim radom.

Prim Dr Zorka Pekmezović Mr sci med.

Osnivač je Prim Dr Zorka Pekmezović Mr sci med. Specijalista interne medicine-kardiolog.

Svoje veliko profesionalno iskustvo želim da nastavim u uslovima rada kroz sopstvenu privatnu ordinaciju-specijalističku ambulantu iz oblasti interne medicine. Stručni tim sačinjavaju vrhunski konsultanti sa Klinika koji su sposobni da pruže stručnu, sigurnu i kvalitetnu uslugu. Na specijalističke i subspecijalističke preglede ne treba da čekate.

Dr.Zorka Pekmezović, završila je Medicinski fakultet u Sarajevu.

Magistar medicinskih nauka je postala 1980.

Dve godine kasnije odobrena joj je doktorska teza.

1987. godine postala je specijalista interne medicine na MF u Beogradu.

1990. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici postaje subspecijalista kardiolog

1998. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije joj je dodjelio titulu Primarijusa.

Više desetina stručnih i naučnih radova je prezentovala na kongresima kardiologa od Rusije do Amerike. Sa inovacijom u kardiologiji iz oblasti dilatativnih kardiomiopatija 2006. je bila u konkurenciji za nagradu grada Beograda. Radove možete pogledati ovde.

Petnaest godina je radila u RMC “Dr Safet Mujić” u Mostaru, a gotovo 25 godina u ZC “Južni Banat” u Pančevu kao internista, kardiolog i šef neinvazivne kardiovaskularne dijagnostike. Uvela je 24-satni Holter-EKG monitoring, 24-satni Holter krvnog pritiska, te Vektorkardiografiju kao dijagnostičke metode.

U četvorogodišnjem mandate član je predsjedništva udruženja kardiologa AP Vojvodine i evropskog udruženja kardiologa. U više navrata nagrađivana je za objavljene stručne radove. Nosilac je plakete udruženja kardiologa Vojvodine.

Bavi se ultrazvučnim pregledom srca, Holter –EKG monitoringom, 24-satnim Holterom krvnog pritiska, prostornim EKG-eom-Vektorkardiografijom, internističkim i kardiološkim pregledima.

U saradnji sa referentnim laboratorijskim ustanovama u Beogradu omogućene su pacijentima analize iz hematologije, biohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Rezultate dobijate istog dana.